اثر فرانسه میلیون فرانسه فرانسوی انتخابات

اثر: فرانسه میلیون فرانسه فرانسوی انتخابات ریاست جمهوری اتحادیه اروپا انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جامعه‌ی پیشرو در رونق خفیف مسکن

بررسی‌ها از آمار معاملات مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حاکی از آن است که رونق خفیف مسکن از طریق قشر میانگین در مناطق شمال غرب، شمال شرق و جنوب شرق پایتخت ک

جامعه‌ی پیشرو در رونق خفیف مسکن

جامعه ی پیشرو در رونق خفیف مسکن

عبارات مهم : ایران

بررسی ها از آمار معاملات مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حاکی از آن است که رونق خفیف مسکن از طریق قشر میانگین در مناطق شمال غرب، شمال شرق و جنوب شرق پایتخت کشور عزیزمان ایران با تمرکز بر روی منزل های کمتر از ۴۹۰ میلیون تومان در حال کلید خوردن هست.

به گزارش ایسنا، آمارهای ارایه شده است از معاملات مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مهرماه امسال نشان می دهد واحدهای دارای ارزش کمتر از ۴۹۰ میلیون تومان سهم ۶۷.۹ درصدی از معاملات مسکن را به خود تخصیص داده شده است داده اند. این نمایه حاکی از آن است که پیش رونق مسکن از طریق اقشار میانگین که در دو سوی شمال شرق و شمال غرب پایتخت زندگی می کنند در حال رقم خوردن هست. از سوی دیگر ساکنان مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران در این فرآیند نقش بازوی دوم را دارند.

جامعه‌ی پیشرو در رونق خفیف مسکن

بر اساس گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، در مهرماه امسال منطقه پنج ۱۷.۳ درصد از کل معاملات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را به خود تخصیص داده شده است داد. بعد از آن منطقه چهار با ۱۱.۲ درصد، منطقه دو با ۱۰ درصد، منطقه هشت با ۶.۵ درصد، منطقه ۱۴ با ۶.۲ درصد و منطقه ۱۰ با ۵.۳ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتند. مناطق ۱۴ و ۱۵ در مهرماه امسال مجموعا ۱۰.۵ درصد از کل معاملات پایتخت کشور عزیزمان ایران را در بر گرفته اند.

البته معاملات در منطقه یک نیز تا حدودی نسبت به پارسال زیاد شده است هست. منطقه یک هم اکنون ۴.۶ درصد از کل معاملات پایتخت کشور عزیزمان ایران را در بر می گیرد که زیاد کردن ۰.۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. این منطقه هم اکنون رتبه هشتم را از نظر تعداد معاملات در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به خود تخصیص داده شده است داده است.

بررسی‌ها از آمار معاملات مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حاکی از آن است که رونق خفیف مسکن از طریق قشر میانگین در مناطق شمال غرب، شمال شرق و جنوب شرق پایتخت ک

از سوی دیگر توزیع تعداد معاملات بر حسب ارزش واحدها نشان می دهد ۶۷.۹ درصد از کل معاملات در رده کمتر از ۴۹۰ میلیون تومان انجام می شود. در این بین منزل های ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان با ۷.۳ درصد بالاترین سهم معاملات را دارند. بعد از آن آپارتمان های ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان با سهم ۷ درصد، واحدهای ۱۰۰ تا ۱۳۰، ۲۲۰ تا ۲۵۰ و ۲۵۰ تا ۲۸۰ تومان هریک با ۵.۵ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. کمترین سهم به واحدهای کمتر از ۷۰ میلیون تومان با ۰.۲ درصد مربوط می شود.

نکته قابل توجه دیگر این که منزل های دارای ارزش بیش از ۹۷۰ میلیون تومان در مجموع ۹.۶ درصد از کل معاملات پایتخت را در بر گرفته اند.

اما توزیع تعداد معاملات از نظر قیمت یک متر مربع حاکی از آن است که واحدهای متری ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان با سهم ۱۱.۳ درصد در رتبه اول قرار دارند. بعد از آن واحدهای ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان با ۱۰.۷ درصد، واحدهای ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان با ۱۰.۲، بیش از ۸ میلیون تومان با ۱۰.۲ و بین ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان با ۹.۳ درصد رتبه های بعدی را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

جامعه‌ی پیشرو در رونق خفیف مسکن

در هفت ماهه ابتدای امسال ۴۵ هزار و ۸۰۸ معامله مسکن در کل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شده است که زیاد کردن ۶.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

متوسط قیمت مسکن پایتخت نیز در هفت ماهه امسال ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده که ۶.۳ درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

بررسی‌ها از آمار معاملات مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حاکی از آن است که رونق خفیف مسکن از طریق قشر میانگین در مناطق شمال غرب، شمال شرق و جنوب شرق پایتخت ک

ارزش کل معاملات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در هفت ماهه ابتدای امسال ۴۱ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۱۶.۸ درصدی را نسبت به هفت ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می دهد.

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog