اثر فرانسه میلیون فرانسه فرانسوی انتخابات

اثر: فرانسه میلیون فرانسه فرانسوی انتخابات ریاست جمهوری اتحادیه اروپا انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار حوادث خواهر اعتراف کرد که بخاطر پول خواستن با او درگیر شده است بود ، افشای رازمرگ پسرمعتاد بعد از 5سال

9 تیر سال 91، مأموران کلانتری 136فرجام با تماس مسئولان بیمارستان الغدیر در جریان فوت مشکوک مرد 45 ساله‌ای قرار گرفتند. با اعلام عنوان به بازپرس کشیک قتل و اعزام

افشای رازمرگ پسرمعتاد بعد از 5سال/ خواهر اعتراف کرد که بخاطر پول خواستن با او درگیر شده است بود

عبارات مهم : اعتراف

9 تیر سال 91، مأموران کلانتری 136فرجام با تماس مسئولان بیمارستان الغدیر در جریان فوت مشکوک مرد 45 ساله ای قرار گرفتند. با اعلام عنوان به بازپرس کشیک قتل و اعزام تیم تحقیق به محل، بررسی ها شروع شد.

ایران نوشت:تحقیقات مقدماتی نشان داد مرد میانسال به علت جراحت وارد شده است بر شکمش دچار خونریزی شده است و بعد از انتقال به بیمارستان جان باخته است.

خواهر مقتول به کارآگاهان گفت: برادرم معتاد بود و مسئله اعصاب و روان داشت. من و مادرم در منزل بودیم که او وارد اتاق شد ولی چون تعادل نداشت روی زمین افتاد و میز عسلی در شکمش فرو رفت. ما سریع او را به بیمارستان رساندیم ولی پزشکان نتوانستند او را نجات دهند.

خواهر اعتراف کرد که بخاطر پول خواستن با او درگیر شده است بود ، افشای رازمرگ پسرمعتاد بعد از 5سال

با این بیانات بازپرس پرونده دستور توقف تحقیقات را صادر کرد ولی این عنوان در مرحله اظهارنظر رد و به همین علت پرونده با عنوان قتل جهت پیگیری به دادگاه کیفری عمد ارسال شد.

در جریان تحقیقات تخصصی این بار خواهر مقتول به اتهام ضربه منجر به قتل بازداشت شد و در بازجویی گفت: برادرم معتاد بود و روز اتفاق حال خوبی نداشت. من و مادرم در حال خوردن صبحانه بودیم که او از مادرم پول خواست. هنگامی که مادرم گفت پول ندارد سراغ من آمد ولی همین که بلند شدم تا به او پول بدهم. با مادرم دعوایش شد که من جهت آرام کردن آنها جلو رفتم ولی در آن کشمکش هنگامی که خواستم او را عقب بکشم تعادلش به هم خورد و به میز عسلی خورد. ما او را سریع به بیمارستان رساندیم ولی شدت خونریزی طوری بود که جانش را از دست داد.

9 تیر سال 91، مأموران کلانتری 136فرجام با تماس مسئولان بیمارستان الغدیر در جریان فوت مشکوک مرد 45 ساله‌ای قرار گرفتند. با اعلام عنوان به بازپرس کشیک قتل و اعزام

با این اعتراف ها، خواهر مقتول به اتهام اقدام منجر به قتل بازداشت شد ولی مادر مقتول از خون پسرش گذشت و رضایت داد.

واژه های کلیدی: اعتراف | تحقیقات | اعتراف ها | بیمارستان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog