اثر فرانسه میلیون فرانسه فرانسوی انتخابات

اثر: فرانسه میلیون فرانسه فرانسوی انتخابات ریاست جمهوری اتحادیه اروپا انتخابات ریاست جمهوری

آتش سوزی در 2 هزار متر مربع مزارع کشاورزی مبارکه

2 هزار متر مربع از مزارع گندم و جو واقع در صحرای دشتچه،حدفاصل ایستگاه آتشنشانی و سرارود مبارکه روز جمعه گذشته در آتش سوخت. به گزارش گر..

ادامه مطلب

برگزاری ایده شو بهینه سازی مصرف با عنوان درعلوم فنی و مهندسی دراصفهان

بیست و هشتمین مناسبت ‘ایده شو’ (ایده پردازی فناورانه) با عنوان بهینه‌ سازی مصرف در علوم فنی و مهندسی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار ش..

ادامه مطلب